Behöver du en licens för ett Multilin DNC-system eller GDBDIR?

Gör något av följande:
1. Ring Stella Data AB  08-774 02 05.
2. Om du är registrerad för att själv beräkna licensen kan du göra det nedan.

Skapa licens för Multilin-program

Här kan du beräkna licensnumret för Stella DNC-program
som ingår i Multilin-serien och GDBDIR.
Programmet kan endast användas av personer som är registreade
med namn och email-adress.
Sänd ett email om du vill bli registrerad.

Förnamn.....
Efternamn...
Maskintal...
Kontrolltal.